Cưỡng chế showroom xây dựng trái phép ở Khánh Hòa

Xe chữa cháy được huy động đến khu vực cưỡng chế các showroom xây dựng trái phép, đón khách Trung Quốc. Ảnh: Nhiệt Băng
Xe chữa cháy được huy động đến khu vực cưỡng chế các showroom xây dựng trái phép, đón khách Trung Quốc. Ảnh: Nhiệt Băng
Xe chữa cháy được huy động đến khu vực cưỡng chế các showroom xây dựng trái phép, đón khách Trung Quốc. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top