Cuối tháng 9 nhưng công bố chỉ số ô nhiễm... tháng 8

Dù đã tháng 9 nhưng chỉ số không khí được thông báo của tháng 8.  Ảnh: Minh Quân
Dù đã tháng 9 nhưng chỉ số không khí được thông báo của tháng 8. Ảnh: Minh Quân
Dù đã tháng 9 nhưng chỉ số không khí được thông báo của tháng 8. Ảnh: Minh Quân
Lên top