Cuối tháng 2.2021 có vaccine COVID-19, đợt đầu có thể tiêm cho 5 triệu người

Loại vaccine COVID-19 mà Việt Nam nhập khẩu. Ảnh: AFP
Loại vaccine COVID-19 mà Việt Nam nhập khẩu. Ảnh: AFP
Loại vaccine COVID-19 mà Việt Nam nhập khẩu. Ảnh: AFP
Lên top