Cuối năm 2021, tất cả công dân trong độ tuổi sẽ có căn cước công dân

Lên top