Cuộc thi sáng chế năm 2018: Sáng tạo ứng dụng với cuộc sống hàng ngày

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - Phan Ngân Sơn Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018 .
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - Phan Ngân Sơn Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018 .
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - Phan Ngân Sơn Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Cuộc thi Sáng chế năm 2018 .

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top