Cuộc sống ở khu cách ly: Vào đây mới thấm nỗi vất vả của bộ đội, y bác sĩ

Khu cách ly tập trung Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô tại Tây Sơn. Ảnh: NVCC
Khu cách ly tập trung Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô tại Tây Sơn. Ảnh: NVCC
Khu cách ly tập trung Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô tại Tây Sơn. Ảnh: NVCC
Lên top