Cuộc sống ở chung cư cũ

Phần hành lang chung cư còn là nơi để người dân gặp gỡ và hóng mát.
Phần hành lang chung cư còn là nơi để người dân gặp gỡ và hóng mát.
Phần hành lang chung cư còn là nơi để người dân gặp gỡ và hóng mát.
Lên top