Cuộc sống mới của các "hậu duệ Tôn Ngộ Không" dưới chân núi Nhẫm

Sư trụ trì Thích Diệu Mơ coi đàn khỉ như con và yêu thương chúng hết mực. Ảnh: LN.
Sư trụ trì Thích Diệu Mơ coi đàn khỉ như con và yêu thương chúng hết mực. Ảnh: LN.
Sư trụ trì Thích Diệu Mơ coi đàn khỉ như con và yêu thương chúng hết mực. Ảnh: LN.
Lên top