Cuộc sống khốn khổ của người dân vùng rốn lũ Phú Yên

Chị Nguyễn Thị Hướng (nhà gần chợ Sen, xã An Định) ngồi thất thần trong góc nhà nhìn ra dòng nước lũ. "Lũ xuống nhanh quá. Chị dâu tôi bị bệnh tình, không thở được, may mà đưa đi bệnh viện trong đêm lũ, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đây không có thứ gì không ngấm nước lũ - chị Hướng nói.
Chị Nguyễn Thị Hướng (nhà gần chợ Sen, xã An Định) ngồi thất thần trong góc nhà nhìn ra dòng nước lũ. "Lũ xuống nhanh quá. Chị dâu tôi bị bệnh tình, không thở được, may mà đưa đi bệnh viện trong đêm lũ, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đây không có thứ gì không ngấm nước lũ - chị Hướng nói.
Chị Nguyễn Thị Hướng (nhà gần chợ Sen, xã An Định) ngồi thất thần trong góc nhà nhìn ra dòng nước lũ. "Lũ xuống nhanh quá. Chị dâu tôi bị bệnh tình, không thở được, may mà đưa đi bệnh viện trong đêm lũ, không thì nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đây không có thứ gì không ngấm nước lũ - chị Hướng nói.
Lên top