Cuộc sống của bệnh nhân xóm chạy thận sau 2 ngày được theo dõi cách ly

Bệnh nhân xóm chạy thận mang khẩu trang, ngồi cách xa nhau nói chuyện. Ảnh: Trần Kiều.
Bệnh nhân xóm chạy thận mang khẩu trang, ngồi cách xa nhau nói chuyện. Ảnh: Trần Kiều.
Bệnh nhân xóm chạy thận mang khẩu trang, ngồi cách xa nhau nói chuyện. Ảnh: Trần Kiều.
Lên top