ĐỀ ÁN NGĂN Ô NHIỄM 10 NĂM CÒN NẰM TRÊN GIẤY:

Cuộc sống của 27.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng

KCN Biên Hòa 1 nằm ngay sông Đồng Nai gây nguy cơ ô nhiễm. Ảnh: P.V
KCN Biên Hòa 1 nằm ngay sông Đồng Nai gây nguy cơ ô nhiễm. Ảnh: P.V
KCN Biên Hòa 1 nằm ngay sông Đồng Nai gây nguy cơ ô nhiễm. Ảnh: P.V
Lên top