Cuộc gọi rác vẫn hoành hành: Nhà mạng vẫn chưa nỗ lực hết sức?

Số thuê bao phát tán cuộc gọi rác được các nhà mạng ngăn chặn trong tháng 11.2020. Nguồn: Cục Viễn thông
Số thuê bao phát tán cuộc gọi rác được các nhà mạng ngăn chặn trong tháng 11.2020. Nguồn: Cục Viễn thông
Số thuê bao phát tán cuộc gọi rác được các nhà mạng ngăn chặn trong tháng 11.2020. Nguồn: Cục Viễn thông
Lên top