Cuộc đời kỳ lạ của vị sư chữa bệnh miễn phí cho người dân

Đại đức Thích Minh Hòa khám cho bệnh nhân.
Đại đức Thích Minh Hòa khám cho bệnh nhân.
Đại đức Thích Minh Hòa khám cho bệnh nhân.
Lên top