Cuốc đất trồng rau, phát hiện một ổ rắn độc

Ổ rắn cạp nia mà gia đình ông Lý cuốc đất trồng rau phát hiện rồi giết chết.
Ổ rắn cạp nia mà gia đình ông Lý cuốc đất trồng rau phát hiện rồi giết chết.
Ổ rắn cạp nia mà gia đình ông Lý cuốc đất trồng rau phát hiện rồi giết chết.
Lên top