Cuộc chiến với rác: Cần những giải pháp đồng bộ (Kỳ cuối)

Ô nhiễm môi trường dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Đông. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ô nhiễm môi trường dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Đông. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ô nhiễm môi trường dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Đông. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top