Cung ứng vật tư phòng dịch khi 23 triệu học sinh trở lại trường

Phun thuốc khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Ảnh: P.V
Phun thuốc khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Ảnh: P.V
Phun thuốc khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Ảnh: P.V
Lên top