Cúng ông Công ông Táo nên dùng cá chép thật hay giấy để đúng phong tục

Tại nhiều vùng quê, người dân vẫn dùng cá chép giấy để cúng ông Công, ông Táo.
Tại nhiều vùng quê, người dân vẫn dùng cá chép giấy để cúng ông Công, ông Táo.
Tại nhiều vùng quê, người dân vẫn dùng cá chép giấy để cúng ông Công, ông Táo.
Lên top