Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn mất ở tuổi 102: Dòng tộc chủ trì tang lễ

Lên top