Cùng chung tay vì “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Công nhân thuộc các KCN tỉnh Bắc Giang được xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, họ rất cần được tiêm vaccine để đẩm bảo sức khỏe, duy trì sản xuất. Ảnh: H.T
Công nhân thuộc các KCN tỉnh Bắc Giang được xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, họ rất cần được tiêm vaccine để đẩm bảo sức khỏe, duy trì sản xuất. Ảnh: H.T
Công nhân thuộc các KCN tỉnh Bắc Giang được xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, họ rất cần được tiêm vaccine để đẩm bảo sức khỏe, duy trì sản xuất. Ảnh: H.T
Lên top