Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Phạm Đông.
Các cán bộ, chiến sĩ trẻ tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Phạm Đông.
Các cán bộ, chiến sĩ trẻ tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top