Cục Xuất bản: Sách dạy kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" là ấn phẩm trái phép

Huấn "hoa hồng" trong clip giới thiệu sách của mình hôm 20.4. Ảnh cắt clip.
Huấn "hoa hồng" trong clip giới thiệu sách của mình hôm 20.4. Ảnh cắt clip.
Huấn "hoa hồng" trong clip giới thiệu sách của mình hôm 20.4. Ảnh cắt clip.
Lên top