Cục Trẻ em lên tiếng về đường dây trẻ em bị ép bán trinh tại Hà Nội

Hình ảnh một nạn nhân của đường dây được VTV phỏng vấn. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh một nạn nhân của đường dây được VTV phỏng vấn. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh một nạn nhân của đường dây được VTV phỏng vấn. Ảnh chụp màn hình
Lên top