Cục Trẻ em đề nghị xóa, gỡ clip độc hại của TIMMY TV trên YouTube, Facebook

Cục Trẻ em đề nghị xóa, gỡ clip độc hại trên Youtube, Facebook. Ảnh minh họa: LDO.
Cục Trẻ em đề nghị xóa, gỡ clip độc hại trên Youtube, Facebook. Ảnh minh họa: LDO.
Cục Trẻ em đề nghị xóa, gỡ clip độc hại trên Youtube, Facebook. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top