Cục thuế tỉnh Nghệ An có tân Cục phó sinh năm 1981

Lãnh đạo Tổng Cục Thuế và tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Mai Liễu
Lãnh đạo Tổng Cục Thuế và tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Mai Liễu
Lãnh đạo Tổng Cục Thuế và tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Mai Liễu
Lên top