Cục Người có công giới thiệu diễn kịch?

Vé bán xem kịch.
Vé bán xem kịch.