Cục Hàng hải VN kiểm tra việc chuẩn bị ứng phó bão tại cụm cảng Cái Mép –Thị Vải

 Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam họp bàn các phương án ứng phó bão với các đơn vị liên quan.
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam họp bàn các phương án ứng phó bão với các đơn vị liên quan.
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam họp bàn các phương án ứng phó bão với các đơn vị liên quan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top