Cục Hàng hải kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin

Các cảng biển đã hạ và khóa chân cẩu về vị trí an toàn
Các cảng biển đã hạ và khóa chân cẩu về vị trí an toàn
Các cảng biển đã hạ và khóa chân cẩu về vị trí an toàn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top