Cục Hàng hải kiểm tra công tác chống bão số 14 tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Cục Hàng hải kiểm tra tình hình chống bão tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cục Hàng hải kiểm tra tình hình chống bão tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cục Hàng hải kiểm tra tình hình chống bão tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top