Cục Đường thủy nội địa “dán bùa” cho cát tặc trá hình: Trách nhiệm của ai?

Cơ quan chức năng phát hiện DN tư nhân Sáu Hằng hút cát trái phép.
Cơ quan chức năng phát hiện DN tư nhân Sáu Hằng hút cát trái phép.