NGỪNG ĐĂNG KIỂM VÌ PHẠT NGUỘI:

Cục Đăng kiểm VN mở đường dây nóng cho chủ xe tra cứu