Cục CSGT: 3 ngày đầu cách ly toàn xã hội tai nạn giao thông giảm mạnh

Thanh tra giao thông kiểm tra các phương tiện và tài xế.
Thanh tra giao thông kiểm tra các phương tiện và tài xế.
Thanh tra giao thông kiểm tra các phương tiện và tài xế.
Lên top