Cục An toàn thực phẩm hoàn thiện hệ thống quản lý thực phẩm

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cục An toàn thực phẩm.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cục An toàn thực phẩm.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cục An toàn thực phẩm.
Lên top