Cửa khẩu Bình Hiệp nhộn nhịp lên từ Covid-19

Hàng đoàn xe container nối đuôi ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: K.Q
Hàng đoàn xe container nối đuôi ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: K.Q
Hàng đoàn xe container nối đuôi ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Ảnh: K.Q
Lên top