Cửa hàng cắt tóc, làm đẹp lác đác khách hàng những ngày giáp Tết Tân Sửu

Cửa hàng cắt tóc vắng khách dù những ngày giáp Tết Tân Sửu. Ảnh T.Vương
Cửa hàng cắt tóc vắng khách dù những ngày giáp Tết Tân Sửu. Ảnh T.Vương
Cửa hàng cắt tóc vắng khách dù những ngày giáp Tết Tân Sửu. Ảnh T.Vương
Lên top