Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Của để dành của người lao động tự do

Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho bà con tiểu thương tại chợ Rồng (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định). Ảnh: Kim Chi
Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho bà con tiểu thương tại chợ Rồng (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định). Ảnh: Kim Chi
Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho bà con tiểu thương tại chợ Rồng (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định). Ảnh: Kim Chi
Lên top