Cua chết bất thường trên diện rộng, Cà Mau mời các nhà khoa học giải mã

Cua lên bờ vẫn còn sống, sau 1 đến 2 giờ đồng hồ thì chết bất thường. Ảnh: Nhật Hồ
Cua lên bờ vẫn còn sống, sau 1 đến 2 giờ đồng hồ thì chết bất thường. Ảnh: Nhật Hồ
Cua lên bờ vẫn còn sống, sau 1 đến 2 giờ đồng hồ thì chết bất thường. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top