Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong