Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM