Cử tri TPHCM bức xúc dự án “treo”

Kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM Khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Minh Quân
Kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM Khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Minh Quân
Kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM Khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ảnh: Minh Quân
Lên top