Cử tri Thủ Thiêm ngất xỉu ngay tại hội trường tiếp xúc đại biểu Quốc hội