Cử tri muốn thanh tra doanh nghiệp nước sạch, Sở không nhận được phản ánh

Lên top