Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số gửi gắm mong muốn đến người trúng cử

Cử tri xã Sông Xoài trong ngày bầu cử. Ảnh: Thành An
Cử tri xã Sông Xoài trong ngày bầu cử. Ảnh: Thành An
Cử tri xã Sông Xoài trong ngày bầu cử. Ảnh: Thành An
Lên top