Cử tri Đà Nẵng kiến nghị "Cách chức những phụ huynh mua điểm cho con"

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến phát biểu ý kiến.
Cử tri Đỗ Mạnh Chiến phát biểu ý kiến.
Cử tri Đỗ Mạnh Chiến phát biểu ý kiến.
Lên top