Cử tri Đà Nẵng bức xúc vì kênh thoát lũ chậm tiến độ, an toàn thực phẩm mới chỉ tạm yên tâm

Ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng không hứa mãi với dân nữa
Ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng không hứa mãi với dân nữa
Ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng không hứa mãi với dân nữa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM