Cụ ông xích vợ cởi trần vào gốc cây: "Đưa ra đó cho mát, trong nhà nóng lắm"