Cụ ông tự thiêu giữa phố Hà Nội

Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.