Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cụ ông gần 80 tuổi và những chuyến xe ôm miễn phí

Ông Địch bên những chiếc mũ bảo hiểm tích góp nhiều năm qua.
Ông Địch bên những chiếc mũ bảo hiểm tích góp nhiều năm qua.