Cụ ông chống gậy vượt 4 cây số để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Trước cụ ông Phạm Mỹ, ở huyện Bình Sơn còn có cụ bà Đào Thị Huê đến UBND xã ủng hộ 3 triệu và 1,5 chỉ vàng để chung tay phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Trước cụ ông Phạm Mỹ, ở huyện Bình Sơn còn có cụ bà Đào Thị Huê đến UBND xã ủng hộ 3 triệu và 1,5 chỉ vàng để chung tay phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Trước cụ ông Phạm Mỹ, ở huyện Bình Sơn còn có cụ bà Đào Thị Huê đến UBND xã ủng hộ 3 triệu và 1,5 chỉ vàng để chung tay phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Lên top