Cụ ông bất ngờ được phát hiện trong rừng sâu sau 3 ngày mất tích

Cụ ông được người dân phát hiện bên một hang đá. ảnh:NDCC
Cụ ông được người dân phát hiện bên một hang đá. ảnh:NDCC
Cụ ông được người dân phát hiện bên một hang đá. ảnh:NDCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM