Cụ ông 72 tuổi bế cháu 3 tuổi ngủ gầm cầu: Trung tâm bảo trợ tiếp nhận

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top