Cứ mua cá ở chợ cá Yên Sở là được cấp giấy đi đường có dấu của BQL chợ

Lên top